Lolita v Galerii 1

Do 26. listopadu jste mohli v Galerii 1 ve Štěpánské 47 zhlédnout výstavu děl malíře Jindřicha Hájka s názvem „Lolita“, která představuje autorovu nejnovější tvorbu, ve které dominují Lolita (kontroverzní postava s hlavou panenky a odhalenými prsy mladé zralé ženy) a téma intimity v hyperrealistickém ztvárnění – poetické portréty žen pod saténem.

„Jindřich Hájek vystudoval Akademii výtvarných umění na počátku devadesátých let, tedy v době opojného nástupu svobody po konci totality a pedagogů z řad nejsilnějších generačních umělců, což ho samozřejmě výrazně ovlivnilo,“ uvedl starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký.

Na výstavě „Lolita“ Hájek představil dva menší obrazové cykly, v nichž formálně navazuje na své starší malby, ale nově přichází s figurální tematikou. „Obsahově oba soubory reflektují dvě fáze z intimního života ženy v různých životních fázích. V obrazech Poupě nebo Lolita se umělec snaží vyjádřit rozporuplný svět dospívající dívky, která je již fyzicky vyspělá a sexuálně atraktivní, ale psychicky se teprve se světem dospělé ženy vyrovnává,“ vysvětlila kurátorka výstavy Hana Šauerová.

S motivem deformované dětské panenky, v Hájkově případě předimenzovaným poprsím zralé ženy, se podle ní v oblasti umění můžeme setkat například v díle surrealistického fotografa Hanse Bellmera.

„Druhým obrazovým souborem nazvaným Intimita se umělec velmi citlivě snaží vystihnout tajemství zralé, ale mladé ženy, kdy její tělo i tváře záhadně zahaluje pod vlasy a saténovou pokrývku. Tento princip využil již ve starším cyklu Dveře, kdy je děj obrazu částečně skryt za vrstvou neprůhledného skla,“ doplnila Hana Šauerová.

Obrazy těchto dvou cyklů doplňuje několik drobných kreseb, které Jindřich Hájek vytvořil jako ilustrace do knihy „Proč všichni docházejí“ od Zuzany Dostálové. Omezenost vycházející z obsahu novely Hájkovu vyjádření podle Hany Šauerové výrazně svědčí. V několika kresbách se mu povedlo jemně a poeticky vystihnout pocit dítěte, jež si začíná uvědomovat smrt jako nedílnou součást lidské existence.

Jindřich Hájek se narodil v roce 1972. Na Akademii výtvarných umění prošel restaurátorským ateliérem Karla Strettiho, školou kresby Jitky Svobodové a v roce 1999 diplomoval v ateliéru klasických malířských technik Zdeňka Berana. Od absolvování akademie se kontinuálně věnuje především malbě a kresbě. Za posledních deset let vystavoval převážně se skupinou RASTR, jež se svým postojem hlásí ke klasickému zobrazování reality.