ZUŠ Biskupská oslavuje v Galerii 1 sedmdesáté narozeniny

O její historii i současnosti a hlavně o šikovnosti těch, kterým se věnuje. O tom všem je výstava v Galerii 1, kterou se představuje Základní umělecká škola Biskupská, jež letos oslavuje sedmdesáté narozeniny. Velmi pěknou expozici je možné zhlédnout ve Štěpánské 47 do 6. listopadu, a to od úterý do pátku, vždy od 10 do 12 a od 13 do 18 hodin, a v sobotu od 10 do 14 hodin. Vstup je tradičně zdarma.

Výstava nabízí mimo jiné řadu velmi zdařilých obrazů různých stylů, pohledů na svět i způsobů vytvoření, dále keramiku, modely z papíru, alobalu a drátů či velké množství fotografií.

„Návštěvníci se seznámí s průřezem činností naší školy, která vznikla už v květnových dnech roku 1945 a založila tradici uměleckého vzdělávání na úrovni základního školství,“ vysvětlil ředitel Základní umělecké školy Biskupská Aleš Chalupský, který poděkoval vedení Prahy 1 za podporu. „Velmi si vážíme toho, že nám Městská část Praha 1 umožnila, abychom se mohli v Galerii 1 prezentovat. Je to moc krásný počin,“ zdůraznil.

Jménem Městské části Praha 1 zahájila výstavu radní pro školství a občanskou společnost Eva Špačková. „Základní umělecká škola v Biskupské ulici nejenže stála u vzniku sítě pražských uměleckých škol, ale po celou dobu svého působení se mohla pochlubit vysokou kvalitou výuky i úspěchy dětí. A to jí vydrželo dodnes. Dovolte mi proto, abych jí popřála vše nejlepší do další ´sedmdesátky´,“ řekla Eva Špačková, která ocenila přínos základních uměleckých škol pro rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí a pro obohacení základního i středního vzdělání. S radostí proto na výstavě objevila díla dětí, které během své pedagogické dráhy učila na základní škole.

Ocenění se během slavnostní vernisáže dočkala i produkční Galerie 1 a její „dobrá duše“ Alena da Silva Sousa Krčmárová, které Aleš Chalupský poděkoval za velkou vstřícnost a pomoc při přípravě výstavy a jako výraz uznání jí předal květiny.

Přijďte se podívat do Galerie 1 ve Štěpánské 47. Prohlédnete si, co děti dokážou díky svému talentu, píli i šikovnosti a také díky obětavosti pedagogů, kteří se jim věnují a kteří si zaslouží naše poděkování. A třeba se při té příležitosti rozhodnete, že jim i vy svěříte své dítě, což vám můžeme jen vřele doporučit.

Sedmdesát let
Dnešní ZUŠ Biskupská vznikla za revolučních bojů Pražského povstání roku 1945. Jejím zakladatelem a prvním ředitelem se stal flétnista Alois Čech, který se svými kolegy obsadil Německou hudební školu v Malé Štupartské 8 a se souhlasem primátora Václava Vacka zde zahájil provoz již 15. května 1945.

Škola byla tak obrovská, že se do ní vešlo 60 učitelů a 1 200 žáků. Radost z nově nabyté budovy ale netrvala dlouho. Roku 1947 byla budova vrácena průmyslové škole, která zde sídlila před válkou, a hudební škola byla přesunuta do dnešní budovy v Biskupské. V budově, tehdy ještě bez půdní vestavby a úprav, bylo pouhých devět místností, takže učitelé byli nuceni učit ve svých bytech jako dříve.

Alois Čech i jeho pozdější nástupce Václav Pospíšilík neúnavně zakládali po celé Praze pobočky. Nové pobočce vždy zajistili podmínky a pak podpořili její osamostatnění. Postupně tak do roku 1958 vzniklo šestnáct poboček – šestnáct uměleckých škol (např. Voršilská – dnešní ZUŠ hl. m. Prahy, škola Na Popelce, v Hostivaři, na Vinohradech a další). V Praze tak vznikl základ budoucí husté sítě státních uměleckých škol.

Karel Vacek (ředitel v letech 1964 až 1979) rozšířil výuku o literárně dramatický obor, klarinet, saxofon a bicí nástroje a otevřel oddělení fotografie a filmu, které po dohodě s FAMU plnilo funkci přípravného studia na tuto vysokou školu. Období Karla Vacka bylo dobou velkého rozkvětu školy. Významnou událostí byl roku 1968 zájezd školního pětadvacetičlenného orchestru pod vedením Karla Tesaře na čtrnáctidenní festival ve francouzském Nîmes.

Karel Vacek zahájil přestavbu hlavní budovy a předal pomyslné žezlo svému nástupci Jaroslavu Novotnému (ředitelem od roku 1979 do roku 1992). Ředitel Novotný to neměl lehké. Sotva byla ukončena rekonstrukce hlavní budovy a výuka se vrátila zpět z provizorních a nevyhovujících prostorů – učeben základních škol, začalo se jednat o výstavbě metra B na náměstí Republiky a o dvouletém odsunutí výuky z pobočky Na Poříčí. Z učeben se staly kanceláře a informační centrum.

Návrat do hlavní budovy znamenal oživení výtvarného oboru, jehož výuka byla po dobu rekonstrukce poněkud omezena. Od roku 1984 zde Ivana Horneková zahájila specializaci zaměřenou na tvorbu hraček a loutek. Po roce 1989 se ocitl v ohrožení hudební obor. Do kláštera při kostele sv. Josefa se vrátil řád kapucínů a začal usilovat o poříčskou budovu. Ředitel Jaroslav Novotný souhlasil s odevzdáním části budovy řádu. Tehdy začaly vleklé problémy s prostorem v budovách školy.

V tomto stavu převzala školu, nyní už jako základní uměleckou školu, roku 1992 ředitelka Ludmila Jebavá. Nepřevzala však jen problémy. Přes veškeré prostorové a stavební komplikace dosahovali učitelé se svými žáky velkých úspěchů na soutěžích a koncertech. V letech 1990 až 1995 sídlil v Biskupské dětský folklorní soubor Špalíček Hany Metelkové, který školu reprezentoval v Itálii nebo na festivalu v Johannisburgu u Frankfurtu nad Mohanem, kde při té příležitosti natáčel i pro frankfurtský rozhlas. Je třeba připomenout úspěchy smyčcového souboru Marie Soukupové a různých komorních uskupení a příležitostných souborů, v nichž vystupovali žáci Ludmily Štětinové, Olgy Špačkové, Josefa Mokroše, Antonína Polívky, Evy Hampacherové, Ludmily Jebavé, Jarmily Pěnčíkové a dalších.

Přestože se během působení Ludmily Jebavé škola zaměřovala více na komorní hru než na velké soubory, podařilo se navázat i na předchozí úspěchy souborů – příležitostně vytvořený soubor reprezentoval Českou republiku na mezinárodním folklorním hudebním festivalu v Lyonu a uskutečnil se také výměnný zájezd dechového školního orchestru vedeného Oldřichem Pihrtem do Švédska.

Roku 2009 nastoupil současný ředitel Aleš Chalupský. Výrazně podpořil souborovou hru, rozšíření nabídky nástrojů hudebního oboru (např. o háčkovou harfu, varhany, cembalo, elektrickou kytara či skladbu) a spolupráci se zahraničními školami (Itálie, Slovensko, Holandsko, Dánsko, Francie, Švýcarsko). Zahájil také rekonstrukci obou budov a zatím zrealizoval její první fázi.

Hudební obor
Hudební obor je historicky spojen se vznikem školy, protože v době, kdy byla založena, se vyučovalo pouze hudbě. V současné době nabízí škola v tomto oboru studium hry na nástroje klasické i moderní a studium zpěvu. Široké spektrum vyučovaných nástrojů umožňuje žákům získat velký hudební rozhled a dává jim i příležitost vlastní volby v hudebním zaměření. K dispozici jsou výuka hry na housle, violu, violoncello, kontrabas, háčkovou harfu, akordeon, klavír, cembalo, varhany, elektronické klávesy, zobcovou a příčnou flétnu, klarinet, trubku, lesní roh, trombon, baryton, saxofon, bicí nástroje, klasickou, elektrickou i basovou kytaru, dále výuka sólového i sborového zpěvu a skladby.

Na škole je velká tradice komorní i souborové hry. Její soubory reprezentovaly a reprezentují školu i v zahraničí (Francie, Holandsko, Švédsko, Slovensko, Dánsko, Švýcarsko). Z komorních těles je třeba jmenovat kytarové kvarteto Olgy Špačkové nebo v minulosti velmi úspěšný flétnový kvartet Josefa Mokroše. Dnes má škola Smyčcový soubor mladších žáků, vedený Janou Pazourkovou, a Komorní orchestr s převahou smyčcových nástrojů, který vede Aleš Chalupský. Smyčcové oddělení tak pokračuje v tradici úspěšných souborů Magdy Soukupové a Ludmily Štětinové nebo Špalíčku Hany Metelkové.

Dechové oddělení se pyšní Big Bandem Biskupská, který před několika lety založil Milan Tolkner. Tehdy nový učitel zavedl v práci souboru řád a důslednost, dodal široký a pro žáky zajímavý repertoár a v krátkém čase dosáhl přímo zázračných výsledků. I on měl v ZUŠ své znamenité předchůdce: připomenout je třeba především Karla Tesaře, který se svým orchestrem nahrával v roce 1968 dokonce pro francouzský rozhlas, ale opomenout nemůžeme ani orchestry Otakara Pihrta a Antonína Vaigla.

Kromě dvou žákovských pěveckých sborů Hany Škvařilové a Václava Třísky vznikl v nedávné době Smíšený pěvecký sbor žáků, rodičů a přátel školy, vedený Hanou Tauchmanovou. V loňském školním roce rozšířily nabídku také Soubor zobcových fléten Michaely Roubalové, Akordeonový soubor Vladimíra Jopka a v nově založeném oddělení populární hudby už několikrát vystoupil na koncertech školy Biskupská Band, který vede Dušan Hanzlík.

Literárně dramatický obor
Výuka literárně dramatického oboru byla zahájena roku 1965 díky řediteli Karlu Vackovi. Prvními učiteli se stali Jiřina Steimarová, divadelní a filmová herečka, která v té době působila v Hudebním divadle v Karlíně, a Oldřich Lukeš, herec Vinohradského divadla. Oldřich Lukeš zde neučil dlouho, ale Jiřině Steimarové se stala pedagogická činnost a výchova budoucích herců životním posláním.

Po třicet let formovala svojí koncepcí a názory činnost celého dramatického oddělení. S neobyčejnou úspěšností připravovala žáky na konzervatoř a DAMU v době, kdy tyto školy své přípravné třídy neměly. Vychovávala své svěřence s mateřskou empatií, zároveň však s tvrdostí vyplývající z vlastní divadelní zkušenosti, že s hercem se na jevišti nikdo nemazlí a že herecký chleba je mnohdy zatraceně tvrdý. Vlastně tím svým žákům dávala nejen vynikající divadelní, ale i životní školu – bojovat, snažit se, nevzdávat se. A sama šla příkladem.

Zároveň s Jiřinou Steimarovou působili na škole krátkodobě i jiní učitelé: režisér Rudolf Vedral (v letech 1985 až 1991), s nímž si výborně rozuměla a intenzivně spolupracovala herečka Ivana Vondrovicová (v letech 1991 až 1994). Po jejím odchodu doporučila Jiřina Steimarová na uvolněné místo svoji bývalou žákyni Hanu Trázníkovou, tehdy studentku divadelní vědy na FF UK. Vedle Hany Trázníkové na škole od roku 1996 krátkodobě působili další učitelé: Klára Petrová – Novotná (žákyně J. Steimarové, pozdější dramaturgyně divadla v Kladně, Vinohradského divadla a nyní Českého rozhlasu), Zuzana Kamenická, Ivana Sobková, vedoucí souboru KUK, který úspěšně reprezentoval školu na mnoha soutěžích, přehlídkách a festivalech, a Petr Pochop, herec D21.

Po odchodu Jiřiny Steimarové v roce 1996 se charakter výuky značně změnil. Přispěly k tomu jak velké společenské změny, tak změna koncepce. Přibyli mladší žáci a těžiště se z umělecké sólové přípravky posunulo na společnou, souborovou tvorbu inscenací a kolektivní i sólové pravidelné vystupování. Přestože žáci vystupují na přehlídkách a festivalech a dosahují velmi dobrých výsledků v národních i mezinárodních soutěžích, divadlo už není pro většinu z nich životním cílem a hra s prostorem, pohybem, pocity a především se slovy, motivacemi a podtexty se stala prostředkem rozvíjení intelektových, komunikačních a prezentačních schopností, potřebných jak v budoucích profesích, tak v každodenním životě.

To ovšem nic nemění na tom, že se žáci musejí i dnes naučit základy divadelního řemesla, které tak důsledně vštěpovala svým žákům Jiřina Steimarová. Většina absolventů si nevolí za své budoucí povolání herectví, ale divadlo a příbuzné aktivity (rozhlas, film, divadelní práce s dětmi apod.) je provázejí často i po ukončení studia v ZUŠ.

Výtvarný obor
Výtvarný obor je jediným v Praze 1 a navštěvuje ho 150 žáků ve věku od 5 do 18 let, kteří si mohou vybrat studijní zaměření Výtvarná tvorba nebo Keramika. Pedagogové – Petra Havlíčková, Lada Krupková Křesadlová, Pavlína Smolová a Lucie Pešková – se v nich snaží o maximálně možný individuální přístup k žákům při respektování jejich typologického směřování, o začlenění různě handicapovaných žáků a respektují také odlišnosti žáků pocházejících z různých kulturních prostředí.

Při motivacích vycházejí ze širokého spektra zdrojů, při hodnocení výsledků neposuzují pouze celkový dojem výtvarné práce a originalitu, ale také obsahovou bohatost a dílčí pokrok, a to při zachování svobodného výtvarného projevu v příjemné atmosféře tříd.

Během let zde zanechali výraznou pedagogickou stopu: ve fotooddělení profesor Ján Šmok, Karel Cudlín a Pavel Nádvorník, ve výtvarných disciplínách učitelé Baerling, Bláha, Brůha, Horneková, Milská, Humhal, Immrová, Kavanová, Machat, Pavlíček, Preslík, Roeselová, Roseová, Sloupová, Stará a Wagner.

Výtvarný obor se účastní vybraných výstav, přehlídek a soutěží, s hudebním a literárně dramatickým oborem realizuje mezioborové projekty, spolupracuje s řadou společenských a kulturních organizací. Ve spolupráci se Sdružením výtvarníků Karlova mostu a s Městskou částí Praha 1 chystá již 19. ročník letního výtvarného tábora v Jizerských horách.

Těžiště přípravy na střední a vysoké umělecké školy spočívá ve studijní kresbě, která je vhodně doplněna dalšími výtvarnými postupy zařazenými do výuky dle požadavků jednotlivých škol. Program je upraven tak, aby vedle důrazu, který je kladen na výtvarnou formu, rozvíjel především kreativní způsob myšlení. Každoroční úspěšnost při přijímacích zkouškách se pohybuje mezi 90 až 100 % a desítky absolventů dnes patří k uznávaným umělcům v tuzemsku i zahraničí.