V Galerii 1 vystavily svá díla žáci pražských ZUŠ

Takové množství krásných výtvarných děl mnoha stylů, žánrů, druhů a typů – a všechny najednou – Galerie 1 ještě nezažila. A aby také ano, když výstava, kterou nabízí do 30. května, obsahuje díla žáků sedmnácti pražských základních uměleckých škol pod vedením sedmačtyřiceti pedagogů.

„Expozice Salon ZUŠ Praha náležitě ukazuje jeden z hlavních důvodů existence naší Galerie 1 – tedy snahu poskytovat možnost prezentace nadějných děl nadějných umělců. A těch je, jak vidno, v pražských ´zuškách´ opravdu dost,“ prohlásil starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký, který výstavu v úterý slavnostně zahájil.

„Galerie 1 není známá tak, jako jsou známá světová muzea a galerie, ale proč by se to nemohlo změnit? A proč by dosud neznámí umělci, kteří v ní vystavují svá pozoruhodná díla, nemohli být za pár let vyhledáváni tak jako ti, jejichž tvorbu jezdíme obdivovat třeba až do Louvru?“ položil řečnické otázky starosta první městské části.

Spolu s ním zahájil vernisáž ředitel ZUŠ Biskupská a předseda Krajské umělecké rady ZUŠ Praha Aleš Chalupský, který poděkoval Městské části Praha 1 za umožnění realizace tak rozsáhlé výstavy, představující průřez prací žáků pražských ZUŠ. „Velmi si vážíme možnosti předvést výsledky práce žáků výtvarných oborů pražských ZUŠ v moderní galerii v samotném centru města,“ řekl Aleš Chalupský.

Výtvarný obor v základním uměleckém vzdělávání umožňuje podle něj žákovi využívat prostřednictvím aktivní a poučené výtvarné činnosti výtvarný jazyk jako umělecký prostředek komunikace. Vzdělávání ve výtvarném oboru rozvíjí výtvarné dispozice žáků – vnímání, myšlení a vyjadřování, představivost, estetické cítění a tvořivost. Výtvarný projev je ovlivněn řadou schopností, jejichž rozvíjení se promítá do utváření osobnosti dítěte. S jeho rozumovým, emocionálním a výtvarným vývojem se vyvíjejí výtvarné formy, které užívá a které ho obohacují.

Salon ZUŠ Praha ponechal každé umělecké škole volnou ruku při výběru témat i forem, a každá škola si tak koncepci své prezentace určila sama. „Naším hlavním cílem je ukázat široký záběr uměleckého vzdělávání ve výtvarných oborech základních uměleckých škol v hlavním městě. Na výstavě je proto možné seznámit se s tradičními i moderními postupy, naleznete zde výtvarné řady, projekty, dále grafické, textilní, sochařské, případně prostorové práce i práce žáků, kteří se připravují na studium na střední nebo vysoké umělecké škole s výtvarným zaměřením,“ vysvětlil Aleš Chalupský.

Zajděte do Galerie 1. Potěšíte se šikovností dětí a mladých lidí. A rodiče, kteří teprve přemýšlejí o dalším vývoji svého dítěte, na výstavě určitě naleznou skvělou inspiraci.