Prolnout umění se životem

Za vším hledej všechno. Tak se jmenuje expozice, kterou můžete do 29. srpna zhlédnout v Galerii 1 ve Štěpánské 47. Jejími autory jsou Jakub Tytykalo, absolvent AVU v Praze, malíř a ilustrátor, a Jiří Klabal, absolvent VŠMU v Bratislavě, grafik, malíř a kreslíř.

Výstavu, která nabízí různé vrstvy nás obklopující reality i jiné pohledy na ni, jinou perspektivu a prolínání klasického výstavního konceptu se současným, zahájil patron Galerie 1 a starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký. „Galerie 1 pokračuje v prezentaci zajímavých děl i umělců, kteří přinášejí neobvyklé pohledy, stejně jako důvody k zamyšlení. Kteří chtějí svým uměním oslovit i potěšit,“ řekl Oldřich Lomecký.

Výstava – vytvořená specificky pro prostor Galerie 1 – nezahlcuje návštěvníka nepřeberným množstvím děl, ale výstavním prostorem ho nenásilně vede. Před jeho očima jindy strohé geometrické tvary plují prostředím obrazů doplňovaných předměty, jež přes svou „neuměleckost“ jako by tančí prostorem galerie a díky proskleným stěnám i jejím nejbližším okolím. Vše zapadá do souznícího celku a zároveň je v originálním pohybu.

„Chtěli jsme prolnout umění se životem, plátna s předměty, které nemají s uměním nic společného, stejně jako třeba minimalismus s dadaismem, i když škatulky nemám rád,“ vysvětlil Jakub Tytykalo s tím, že hlavním cílem bylo esteticky pojednat prostor Galerie 1.

Technické prvky podle svých slov přinesl do výstavy Jiří Klabal. „Rád přenáším do prostoru grafický ráz věcí,“ uvedl.