pozvánka na výstavu – únor 2018

„25 let snění“
Vernisáž výstavy „25 let snění“ se uskuteční 1. února 2018 ve výstavním prostoru MČ Praha 1 v Galerii 1 pod záštitou starosty Prahy 1 Ing. Oldřicha Lomeckého.

Výstava potrvá do 2. března 2018.

Projekt „25 let snění“ návštěvníkům výstavy představí tvorbu fotografa a vizuálního umělce MgA. Jiřího Machta2, který návštěvníkům představí více jak 25 let jeho tvorby. Výstava bude rozdělena na dvě části, kdy první z nich bude zaměřena na retrospektivní tvorbu vybranou z více jak padesáti výstav, na kterých Jiří Macht2 pracoval. V této části diváci uvidí 100 fotografií, které je v poskládaných útvarech obklopí a díky prolínání téměř všech fotografických žánrů se ocitnou ve světě snů a představ autora, ze kterých jeho tvorba vychází.
V druhé části výstavy návštěvníci vstoupí do jednoho konkrétního snu, kde se potkají s několika medvědy komunikujícími nejen s žirafou, veverkou, hrochem, houpajícím koníkem a několika dalšími živočišnými druhy vycházející z autorova vztahu k přírodě a fantazii, se kterou k tomuto snu přistupuje.

V obou částech výstavy budou k vidění kromě klasických analogových fotografií i trojrozměrné exponáty, fotografické obrazy přenesené na zrcadla, jiné netradiční materiály a postupy. Vše doplní projekce z více jak 25 let trvající vášně k volné fotografii a umění obecně.

Výstavu zahájí Ing. Oldřich Lomecký a Jakub Kohák. Vystoupí hudební formace Zoran said El iz bad. Herečka Michaela Maurerová přednese text od Prof. PhDr. Františka Dvořáka, Csc. Výstava vznikne za podpory: PPM, Praha, Praha 1, Perfect Catering, de.fakto, illy Scavi a Ray, Nielsen. Prof. PhDr. František Dvořák, Csc. o práci Jiřího Machta2 napsal:
J i ř í M a c h t2 je uváděn v encyklopedické literatuře českých výtvarných umělců jako absolvent studia na katedře fotografie Akademie múzických umění (FAMU), začínající svoji samostatnou uměleckou činnost roku 1992. Uvádí se také, že svoji činnost dokládá 25 samostatnými výstavami.

J I Ř Í M A C H T2 upoutává především pojetím fotografie jako prostředku k poznání života hmoty, jejíž emotivní složky originálně objevuje k vyvolání pocitů zaměřených k účinkům krásy. Jak známo, takové hodnocení je závislé
na stanovisku vnímajícího subjektu. Náš autor její účinek vyvolává vedením našeho pohledu ke struktuře hmoty za spolupůsobení světla jako činitele dramatizujícího působení hmoty. Své záběry z objevování podivuhodností povrchu hmotných struktur komponuje do výtvarných celků označovaných jako koláže. Lze k tomu dodat, že k aplikaci techniky
koláže se nedopracoval z napodobování nějakých příkladů, ale jenom z vlastní přirozené vynalézavosti a radostného objevování nových možností své tvořivosti. Oceňujeme dokonce, že dal novou podobu tomuto uměleckému oboru označenému slovem koláž, přejatým z původního francouzského slova collage, které především znamenalo obyčejné lepení či spojování, ale také – a tu už zní jinotajně – zlepšování vína a dokonce v jedné souvislosti i spojení v milostném smyslu. Jiří Macht si ale z technických i výtvarných postupů koláže vytvořil vlastní metodu k sestavování kompozic svých snímků pořízených ze záběrů získaných objevným pozorováním různých hmot a jejich optické, často mechanicky
transformované (limitované) struktury, vyznačující zkoumání reálně hmotné skutečnosti. Vše, co takto vytváří spojováním detailních výseků, stává se odrazem autorovy životní etiky a s tím odpovědnosti k uměleckému vyznění svého pracovního postupu. Fotografie je procesem jednoznačně technickým, proto nemá svůj samostatný slohový vývoj, jakým se vykazuje každé umění. Nemůže se proto ani opírat o nějakou vlastní výtvarnou myšlenku, poněvadž ve své podstatě není ničím jiným, než technikou sloužící dokumentaci reality. Jiří Macht vytváří však artefakty, které obstojí po boku jiných forem umění. Povýšil tak fotografii ze služebné poddanosti reprodukční praxi. Tím jeho dílo vytváří paralelu se světem malby, a to především obdobou v hledání řádu a harmonie, v přesunu zájmu zobrazení struktur, z čehož vzniká obrazová událost. Prof. PhDr. František Dvořák, Csc.

MgA. Jiří Macht
* 1977 v Praze
Po úspěšném absolvování Střední výtvarné školy Václava Hollara byl přijat na FAMU,
kterou absolvoval pod vedením profesora Vojtěchovského a docenta Rajsíka.
Již za studií vydával fotografické publikace, především z cest (USA, Nepál, Tibet,
Maroko, Austrálie, Tasmánie a Nový Zéland, Thajsko, Evropa),
pracoval pro přední české reklamní agentury a zúčastnil se mnoha uměleckých přehlídek
v České republice i mimo ni.
Dosud má za sebou více jak 25 autorských a více jak 30 společných výstav.
Od roku 2001 provozuje kurátorskou činnost v Galerii de.fakto.
V roce 2007 založil uměleckou skupinu RASTR. Www.rastrart.cz
V roce 2011 vydává obrazovou knihu Femme Fatale.
V roce 2013 vydává obrazovou knihu 20 Let fotografie.
V roce 2014 vydává obrazovou knihu 20 Let na Kubě.
V roce 2015 vydává obrazovou knihu New York 1988-2015.
Jeho práce jsou zastoupeny
ve sbírkách v Evropě, USA , Austrálii a Asii.
VÝBĚR Z VÝSTAV
1998 – „Střechy světa,“ Festival FAMU, Divadlo Archa, Praha
1999 – „Krkonoše,“ Festival FAMU, Divadlo Archa, Praha
2000 – „Klony naší Země,“ Galerie Radost FX, Praha
2001 – „8,“ Galerie de.fakto, Praha
2001 – „Fragments 4,“ Galerie Mánes, Praha
2001 – 2002 vedu pražskou galerii A1, kde jsem měl stálou expozici
2002 – „Akty,“ Galerie Sluneční zahrada, Liberec
2002 – „Vzpomínka na přítele,“ Galerie Sluneční zahrada, Liberec
2003 – Magisterská výstava “Cesta,“ Novoměstská radnice, Praha
2003 – „Utopená láska,“ Dům u Husarů, Praha
2003 – „1080 minutes of the Masters,“ Releve, Praha
2004 – Výstava ke vstupu ČR do EU, Galerie Kubus, Hannover
2004 – Výstava aktů na zámku v Dobřichovicích
2006 – společná výstava „Eros,“ Špálova galerie, Praha
2006 – společná výstava „Amor vincit omnia,“ Saarlandische Galerie, Berlín
2006 – „ 4×4,“ divadlo v Ženských domovech, založení skupiny RASTR, Praha
2007 – RASTR, Galerie de.fakto, Praha
2008 – RASTR „Blue light,“ Galerie Nová síň, Praha
2008 – účast na Veletrhu Prague Foto, Galerie Mánes, Praha
2008 – RASTR, Rumunský institut, Praha
2008 – RASTR, Galerie U kamenné žáby, České Budějovice
2008 – RASTR „Aktuálně,“ Golem Klub, Praha
2008 – „Dreaming,“ Galerie Nostress, Praha
2009 – RASTR “Znovuzrození,“ Galerie Dolmen, Praha
2009 – „Dreaming I,“ Kotelna Karlin Gallery, Praha
2009 – „Triptyque,“ Angers, Francie
2009 – „Dreaming II,“ Palác Flóra, Praha
2010 – RASTR „Ženy,“ Galerie de.fakto, Praha
2009 – „Dreaming III,“ Galerie de.fakto, Praha

2010 – účast na Veletrhu Prague Foto, Galerie Mánes, Praha
2010 – RASTR „ Znovuzrození,“ Divadelní galerie, Uherské Hradiště
2010 – Cesta k lásce, Palác Flora, Praha
2010 – Města PPM, Galerie de.fakto, Praha
2011 – Rastrospektiva, Galerie Dolmen, Praha
2011 – Rastr na zámku v Dobřichovicích
2011 – Flora, Galerie Podkroví, Praha
2011 – Ikona, Galerie Atrium, Rastr, Praha
2011 – Květy PPM, Bar-bar, Praha
2012 – Specula, Galerie VZP, Praha
2012 – Restart, Galerie Dolmen, Rastr, Praha
2012 – Intellectus, s Markétou Kratochvílovou, Dobřichovice
2012 – Má vlast, Rastr, Žofín, Praha
2012 – Respectus at MMXII, klinika Santé, Praha
2013 – Déjá vu, Galerie de.fakto, Praha
2013 – Má vlast, Reduta, Praha
2013 – Svět, Letiště Václava Havla, Praha
2013 – Bez limitu, Galerie Kingsbridge, Praha
2014 – Veřejná intimita, Dolmen, Praha
2015 – Dreaming, Prostoria, Praha
2015 – Connection, Galerie de.fakto, Praha
2016 – „10IN“, Galerie de.fakto, Praha
2017 – „Pour féliciter 2017“, Le Palais Gallery, Praha
MgA. Jiří Macht, www.macht2.com , mail: macht2@macht2.cz, tel.: +420 722 946 794