pozvánka na výstavu

MEZERA V DESIGNU

Vystavující: Jakub Berdych, Jiří Ďuriš, Antonín Hepnar, Hanuš a Zlata Lamrovi, Ladislav Plíhal, Jan
Stolín, Martina Špinková

Autor projektu: Antonín Hepnar

Kurátorka: Tereza Špinková

Galerie 1 ve Štěpánské ulici hostí během října netradiční výstavu designu – k vidění je několik
velice různých návrhů rakví, které přímo pro výstavu vytvořilo osm produktových či grafických
designérů a umělců. Myšlenka o novém, netradičním zpracování pohřebních truhel vzešla od
výtvarníka, designéra a dřevosoustružníka Antonína Hepnara. Své dlouholeté představy a nápady
zformuloval do projektu nazvaného příznačně Mezera v designu, vrcholícího v této výstavě, jež je
zároveň součástí Designbloku 2017.
Podle Antonína Hepnara se jedná o „citlivé a revoluční téma“, a to z několika důvodů. Podoba
rakví se již několik staletí nemění – převážně je rakev vyráběna ve tvaru šestibokém a i skrze tuto
svou podobu „udržuje rituál maximálního smutku s hlubokým působením na city pozůstalých“.
Autor projektu doufá, že výstava kromě jiného bude inspirovat důležitou odbornou i veřejnou
diskusi. Rakev jako výtvarný předmět a její (pro nás neobvyklé) podoby představené na výstavě
nám připomínají naši konečnost a ukazují, že by tomu mohlo být trochu jinak, než jak to nyní
běžně je: rakev by mohla být více osobním a snad i trochu pozitivním průvodcem ve smutku
z odchodu našeho příbuzného či přítele. Schránky připravené na výstavu mají rozličné podoby –
evokují domek, raketu, loďku, kuklu, nechaly se inspirovat cestou i krajinou, či se snaží dotknout
duchovního rozměru smrti.
Bude zajímavé sledovat, jak uspějí výtvarné návrhy v oblasti, kde jaksi nejsme úplně zvyklí hledat
krásu, kvalitu a osobitost, přestože dobře víme, že právě rituální zpracování pohřebních obřadů
stálo v základech téměř všech významných kultur. I tady si výstava klade otázku – jak je to
v tomto ohledu s naší kulturností? Co současný stav vypovídá o naší společnosti?

Výstava se koná pod záštitou ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové, Ministerstva kultury,
radního hlavního města Prahy Libora Hadravy a starosty MČ Praha 1 Oldřicha Lomeckého.