KONTINUUM Zdeňka Svobody v Galerii 1

Do 23. prosince můžete v Galerii 1 ve Štěpánské 47 zhlédnout první samostatnou výstavu malíře, grafika, designéra a fotografa Zdeňka Svobody. Expozice se jmenuje KONTINUUM a v souladu se svým názvem představuje autorův kontinuální umělecký vývoj od doby studií až po současnost.

„Galerie 1 je i v závěru letošního roku věrná svému poslání, kterým je kromě jiného vytváření inspirativního prostoru pro prezentaci mladých talentů, a to se nezmění ani v novém roce,“ ubezpečil starosta Prahy 1 a patron Galerie 1 Oldřich Lomecký, který výstavu tradičně zahájil.

Zdeněk Svoboda vystudoval propagační grafiku na Střední soukromé škole umění a managementu, užitou grafiku na Střední uměleckoprůmyslové škole a výtvarnou výchovu na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy.

Věnuje se designu, malbě, kresbě, grafice a částečně i fotografii. „Ve své tvorbě pracuji s tématy jako absurdita, nostalgie, humor a podobenství. Zajímají mě také různá spojení a vibrace mezi myšlenkou, slovem a vizuální zkušeností,“ vysvětlil Zdeněk Svoboda.

Tak jako v sobě slovo „kontinuum“ nese několik významů, když například označuje něco souvisle nepřetržitého nebo také spojité prostředí bez vnitřní struktury, tak i výstava v Galerii 1 nabízí Svobodův kontinuální umělecký vývoj a zároveň soubor děl bez jednoho základního tématu, tvořící spíše myšlenkovou mapu, spojité prostředí s volným interpretačním prostorem.

Expozice obsahuje drobnou grafiku, větší i intimnější malířská plátna a fotografie zachycující vícevrstevnaté okamžiky města. A protože je přístupná do 23. prosince a je navíc prodejní, je velmi dobrým tipem na vánoční dárek pro opozdilce nebo ty z nás, kteří advent tráví v klidu, aby pak v téměř štědrodenní náladě vyrazili za pěknými dárky pro své bližní.