Kontinuum – pozvánka na výstavu / prosinec 2015

 

ZDENĚK SVOBODA – svá umělecká studia ukončil v roce 2008 na Pedagogické fakultě v Praze. Od té doby se soustavně věnuje designu, malbě, kresbě, grafice a částečně i fotografii. Pracuje s tématy, jako je absurdita, nostalgie nebo humor. Zajímají ho také různá podobenství spojení mezi myšlenkou, slovem a vizuální zkušeností.

KONTINUUM – slovo Kontinuum v sobě nese několik významů. Dá se vysvětlit jako něco souvisle nepřetržitého, nebo jím můžeme označit spojité prostředí bez vnitřní struktury. Jedná se o autorovu první samostatnou výstavu, která zaznamenává kontinuální umělecký vývoj od doby ukončení studií až po současnost. Výstava se nevěnuje jednomu konkrétnímu tématu. Je spíše myšlenkovou mapou vytvářející ono spojité prostředí s volným interpretačním prostorem. Jednotlivé obrazy se střetávají s divákem, kulturním prostorem galerie a zároveň samy se sebou.