Galerie 1 hostí výstavu malostranských škol

Galerie 1 s nástupem září výrazně ožila. A aby také ne, když je od 9. do 26. září plná výtvarných prací žáků a studentů Malostranské ZŠ a Malostranského gymnázia. Obrazy, textilie, předměty – to vše, doplněno zdařilými a originálními fotografiemi, září barvami a výstavní prostor ve Štěpánské 47 také. A v nepřeberném množství krásných děl můžeme obdivovat práce současných žáků a studentů i bývalých absolventů.

„Drazí žáci a studenti z Malé Strany, rád bych vám poděkoval za to, že se věnujete krásnu – tedy výtvarnému umění,“ ocenil mladé lidi z Josefské ulice starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký.

„Právě tvůrcům, jako jsou oni, je naše Galerie 1 věnována. Tvůrcům, kteří mají svému okolí rozhodně co nabídnout, ale nemají potřebný prostor v komerčních galeriích,“ vysvětlil Oldřich Lomecký.

Jak prozradil ředitel Malostranské ZŠ a Malostranského gymnázia Tomáš Ledvinka, výstava vznikla při příležitosti 130. výročí založení školy v Josefské ulici a 20. výročí vzniku Malostranského gymnázia. A proč výtvarná výstava?

„Když jsem nastoupil jako nový ředitel, naše škola se profilovala svojí výtvarnou výchovou, a to nám zůstalo dodnes, i když se samozřejmě snažíme o komplexní všeobecné vzdělání žáků i studentů,“ uvedl na vysvětlenou Tomáš Ledvinka.

Škola a Josefská ulice k sobě patří už mnoho let, přesněji 130 let. Před takovou dobou zde totiž byla vybudována a vysvěcena nová školní budova. V ní byla umístěna obecná a měšťanská škola, navazující na tradici malostranských farních škol u sv. Tomáše a u sv. Mikuláše, jejichž historie sahá až do 14. století.

Po vzniku samostatného Československa byly v Josefské zřízeny chlapecká a dívčí škola. Po 2. světové válce se v tamější budově postupně vystřídaly obecná a měšťanská škola, škola národní, střední, osmiletá střední a od roku 1958 základní devítiletá škola. A devítiletka zde úspěšně funguje dodnes.

Ve školním roce 1993/94 byla v budově základní školy zřízena i škola rodinná, která však po sedmi letech svůj provoz ukončila. 4. září 1995 pak v budově základní školy zahájilo výuku i nově zřízené osmileté gymnázium, jež tak nyní slaví dvacáté narozeniny a patří k předním českým gymnáziím.